Intervisie in Bedrijven

Bedrijven en professionals die leren van en met elkaar serieus nemen, maken regelmatig gebruik van collegiale consultatie of intervisie. Het is een snelle en eenvoudige manier van werken waarbij mensen tijd nemen om stil te staan bij hun werkprocessen processen.

Intervisie heeft als doel

  • deskundigheid bevordering
  • vergroten van de kwaliteit van het werk
  • Prettig werkklimaat
  • ontwikkelen/verhogen lerend vermogen
  • persoonlijke effectiviteit vergroten

Collegiale consultatie werkt met het ondersteunen, analyseren en inventariseren van gedragsmogelijkheden. Intervisie is een beproefde methode om laagdrempelig het lerend vermogen te vergroten. Vraagstukken binnen het werkgebied krijgen in vele gevallen verdieping en leiden tot concrete nieuwe oplossingen.

Bij intervisie is veiligheid en zonder oordeel delen van groot belang, in de regel wordt intervisie georganiseerd op basis van hiërarchische gelijkwaardigheid.

Muurplakaat Oud-Heusden

Koning Coacht begeleidt groepen professioneel bij intervisie. Daarbij past ze niet alleen de diverse methoden toe, ze leert de groep ook de werkwijze zelf te hanteren. Op deze manier kan een groep zelfstandig intervisie voortzetten als dat gewenst is.

Intervisiebijeenkomsten duren ca. 3 uur en zijn geschikt voor groepen van 4-6 personen. De bijeenkomsten vinden op uw bedrijfslocatie plaats in een aparte ruimte.

Uw investeringbedraagt per bijeenkomst € 500,–  excl. btw en reiskosten

Graag een orienterend gesprek over de mogelijkheden in uw bedrijf? Neemt u gerust contact op:

* indicates required field
 

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)