Wensen


Met het nieuwe jaar in aantocht worden er veel voornemens geuit, waarvan de meeste binnen drie weken weer zacht de aftocht blazen. De Kerstperiode is een mooie tijd om te kijken wat we hebben en waaraan we het komende jaar (nog) meer vorm willen geven.

Tijdens mijn opleiding leerde ik dat verlangen de motor is van de wil. De wil stelt ons in staat om ook daadwerkelijk aan doelen te werken. Dat kan op verschillende manieren en die manieren leren we al jong aan. (Assagiolo, de wil)

Er is de sterke wil, deze wil stuurt onze discipline en het moeten. Het is de wil die de baby laat huilen om zijn eten en spelenderwijs leert lopen. Het is de wil die we kunnen gebruiken om te stoppen met roken of om te lijnen. Het is de wil die sterk op het ik gericht is en die dwars door muren kan gaan, kijkend naar de sterke drang die wij hebben om te overleven en hoe rücksichtslos we soms iets “moeten” zonder aanzien des persoons.

We ontwikkelen al snel ook  de kundige wil, de handige manier die we ontwikkelen om te krijgen wat we nodig hebben.  Een kleuter die graag wil spelen met zijn ouders ontdekt dat de knopjes van de stereo meestal tot interactie met de ouders leidt, ook een prachtvoorbeeld van de kundige wil. Diezelfde wil helpt ons bij het goed voorbereiden van een functioneringsgesprek of de aankoop van een huis, onderhandelen heet het dan, maar ook dat is gewoon een vorm van kundige wil. Het is de wil die in interactie tussen jou en mij aan de orde komt en rekening houdt met de omstandigheden. Het is de wil die niet al te veel inspanning wil plegen en probeert de dingen voor elkaar te krijgen.

Naarmate we ouder worden ontwikkelen we ook een goede wil, als kind al als we in het gezin harmonie proberen te organiseren of met onze vriendinnen een leuke middag. Het is een wil die rekening houdt met anderen en zoekt naar een balans tussen liefde (verbinding-wij)) en willen (zelf). Deze wil legt niet op, maar wenst in nobele stilte, erop vertrouwend dat het komt als dat de bedoeling is.

Tot slot zie ik  steeds meer mensen ook leven vanuit hun transpersoonlijke wil, de wil die niet van ons is, maar die zich manifesteert door ons, gewoon door hoe we vorm geven aan bepaalde zaken of hoe zaken vorm krijgen als we iets willen. Het is onze verhouding met het het, waarin het ego geen rol speelt. Deze wil is meer observerend, zacht, volgend.Deze wil vraagt een hoog bewustzijn

De laatste twee vormen van de wil zijn zachter en komen voort uit de bereidheid tot bewustzijn.

De wil geeft ons ongekende mogelijkheden, het helpt ons bij het vormgeven van dit leven. Het helpt ons te bepalen waaraan ik richting wil geven, wat ik vorm wil geven en in de keuzes die ik maak. Soms is de wil echter geblokkeerd door eisen die ons worden opgelegd of die wij ons opleggen (harde kant) of juist door passiviteit, het geen-zin hebben en het vastzitten in gewoonten en gebaande paden. En soms zijn beiden intern continue in dialoog waardoor er niets veranderd en alles bij het oude blijft.

Mocht je in deze periode bewust voornemens neer willen zetten voor het komende jaar dan kan de volgende oefening je helpen:

Vraag jezelf af welke verlangens je zoals koestert en schrijf deze gedurende twee minuten ongelimiteerd op. Lees vervolgens je verlangens terug en vraag je af wat zich hier probeert helder te maken.

In mijn geval schrijf ik in die eerste twee minuten ongegeneerd allerlei bekende wensen op zoals stoppen met roken, afvallen en meer bewegen. Verder wil ik dat iedereen gelukkig is, in harmonie en succesvol is. Als ik teruglees, komen er twee dingen voor mij naar voren; ik wil graag beter voor mezelf zorgen en ik wil er zijn voor mijn dierbaren.

Als je diepere verlangen in het teruglezen naar voren komen, lees je jouw echte wensen voor het komende jaar. De goede wil of misschien zelfs wel de transcendente wil. Start met deze verlangens en geef ze vorm, geef ze desnoods lekker groot vorm, bedenk waaraan jij richting wil geven in 2012. En vertrouw erop dat je waar nodig de juiste keuzes zult maken om die richting ook vorm te geven.

Voornemens zijn geen einddoelen, ze zijn een begin. Niet het slagen maakt het succes, maar de keuze die jij maakt om je wil vorm te geven. In het willen, het kiezen en het doen leef je je verlangen.

Ja maar?…..natuurlijk die kennen we allemaal. Als je ineens onverhoopt weer in oude patronen stapt of juist te rigide met je verlangens omgaat, sta dan bewust stil en neem weer de eerste stap.  Gewoon doen, steeds weer tot het een gewoonte wordt om te lopen. Laat je aanmoedigen door Ghandi:

Be the change you want to see

Ik wens je een mooi 2012. Moge we volgend jaar  dankbaar omkijken omdat we zo moedig waren om steeds weer die eerste stap te zetten. Voor onze dierbaren, voor onze bedrijven, voor de liefde, voor onszelf.

Ga op weg en geniet van het avontuur.

, , , , ,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)